„Dobry dom musi być jak okręt. Dobry gospodarz – jak kapitan”.

Transparentnie i Przejrzyście

Na początku funkcjonowania naszej Spółki – postawiliśmy sobie jako jeden z fundamentalnych celów - transparentność. Wielokrotnie podczas spotkań, w szczególności tych nieoficjalnych – współwłaściciele nieruchomości sygnalizowali problem związany z przejrzystością finansów Wspólnoty. Z automatu więc wprowadzaliśmy to jako zasadę, a nie wyjątek.

Przyznać należy, że po wielu miesiącach pracy w tym systemie jesteśmy bardziej niż się spodziewaliśmy – zadowoleni z tego rozwiązania.

Celem sprawowanego przez Zarządy Wspólnot nadzoru nad Finansami Wspólnot jest zapewnienie prawidłowego jej działania w obszarze finansów, w szczególności poczucia bezpieczeństwa obrotu wewnątrz wspólnotowego oraz ochrony współwłaścicieli nieruchomości.

Dysponując podglądem do konta Wspólnoty w zakresie historii wykonanych operacji, czy sald - szybko okazało się, że windykacja należności została skutecznie usprawniona. Wpłaty z tytułu czynszu zyskały na swojej regularności i terminowości.

Niektórym z Zarządów Wspólnot – tak się podgląd spodobał, że użyczyli login i hasło większemu gronu Czlonków Wspólnoty.
I tu zdarzyły się nawet cuda. Oporni współwłaściciele nieruchomości do pewnego momentu obojętni na cokolwiek odczuli presję sąsiedzką i dokonali gruntownych zmian w swojej mentalności.

Nie ukrywam, że dla nas to też dość komfortowa sytuacja. W takim przypadku chodzi, więc raczej o formę edukacji niż o wyciąganie konsekwencji z tytułu pewnych uchybień. Każdy coś z tego wynosi.

Lokalizacja

Biuro Obsługi Klienta

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 8.00-15.00
tel: 94 374 28 16

© Sąsiedzi – Gospodarka Nieruchomościami Sp z o.o.